Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Ministrarna Tuppurainen och Paatero deltar i plenarmöte för konferensen om Europas framtid

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.10.2021 11.09
Pressmeddelande 611/2021

Europaminister Tytti Tuppurainen och kommunminister Sirpa Paatero representerar Finlands regering via distansförbindelse vid det andra plenarmötet för konferensen om Europas framtid, som hålls i Strasbourg den 22–23 oktober 2021. Finland representeras också av medborgarrepresentanten Ninni Norra.

Plenarmötets diskussioner bereds i nio temaarbetsgrupper som inleder sitt arbete på fredagen. Arbetsgrupperna behandlar bland annat frågor som allmänheten tagit upp vid öppna diskussionsmöten runtom i Europa, i medborgarpanelerna på EU-nivå och på webbplattformen för konferensen om Europas framtid.

Europaminister Tuppurainen, som är minister med ansvar för konferensen om Europas framtid, representerar Finland i en arbetsgrupp där temat är värden, rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet. Kommunminister Paatero representerar Finland i en arbetsgrupp för digitalisering.

”Finland hör till de ledande länderna i Europa när det gäller digitalisering, och det ger oss möjligheter att påverka. Vi agerar i EU för en människoorienterad och jämlik vision för en digital framtid för Europa”, säger kommunminister Sirpa Paatero, som är minister med ansvar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Europaminister Tuppurainen håller ett anförande på Finlands regerings vägnar vid plenum på lördagen. På lördagen behandlas bland annat medborgarpanelerna på EU-nivå, medlemsländernas öppna diskussionsmöten för allmänheten och inläggen på webbplattformen. I Finland samlas allmänhetens åsikter och önskemål in bland annat under ministerturnén Europa är vi. De fem första evenemangen i serien har redan ordnats, och många fler är på kommande på olika håll i landet.

”Det är viktigt att konferensen om Europas framtid förblir ett projekt som finns nära medborgarna. Detta måste också synas vid plenarmötena och i arbetsgrupperna. Vi måste utnyttja fullt ut möjligheten att höra européernas tankar i denna utsträckning och ytterligare öka transparensen i unionen”, konstaterar minister Tytti Tuppurainen.

Finländarna får fritt dela sina tankar på webbplattformen för konferensen om Europas framtid. Där samlas det in åsikter om bland annat värden, klimat, ekonomi, hälsa och utbildning. Den EU-gemensamma hashtaggen i sociala medier är #FramtidenÄrDin.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 459, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Sirpa Paatero Tytti Tuppurainen
Back to top