Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Statsminister Rinne och Europeiska rådets blivande ordförande Michel diskuterade EU:s nästa budgetram

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.10.2019 21.02
Pressmeddelande 534/2019

Statsminister Antti Rinne och Belgiens premiärminister och Europeiska rådets blivande ordförande Charles Michel träffades i statsminister Rinnes tjänstebostad Villa Bjälbo i dag. Statsminister Rinne och premiärminister Michel diskuterade framför allt EU-ordförandelandet Finlands beredningsarbete kring unionens nästa budgetram, det vill säga långtidsbudgeten för 2021–2027. Europeiska rådet kommer att behandla budgetramen vid sitt möte denna vecka.

”Målet för vårt ordförandeskap är att föra förhandlingarna om budgetramen vidare inom den tidsram som Europeiska rådet slog fast i juni och att nå enighet i frågan före utgången av året. Vid Europeiska rådets oktobermöte kommer jag att lägga fram ordförandeskapets utkast med förslag till en total nivå på budgetramen, en nivå på finansieringen av de olika politikområdena och villkor för finansieringen. Vi har förberett oss på att efter EU-toppmötet utarbeta ett utkast till ramavtal som kompletteras med mer exakta siffror”, sade statsminister Rinne.

Premiärminister Michel tillträder posten som Europeiska rådets ordförande den 1 december, det vill säga under Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Europeiska rådets ordförande kommer att slå fast en tidpunkt när stats- och regeringschefernas toppmöte senast ska nå en överenskommelse om unionens nästa budgetram.

Statsminister Rinne och premiärminister Michel diskuterade också frågor som rör rättsstatsprincipen och EU:s roll som en global aktör.

”Finland har starkt förbundit sig att effektivisera efterlevnaden av rättsstatsprincipen både under och efter sitt EU-ordförandeskap. Ett viktigt element i detta arbete är den villkorlighet mellan efterlevnaden av rättsstatsprincipen och EU-finansieringen som också ingår i förslaget till budgetram”, konstaterade statsminister Rinne.

Finland anser att Europeiska rådet bör ha en mer central roll också när det gäller att fastställa riktningen för EU:s verksamhet i fråga om dess yttre förbindelser.

”Vi ger Michel vårt fulla stöd när det gäller att utveckla Europeiska rådets roll inom de yttre förbindelserna. EU bör ha en stark roll i att stärka det multilaterala systemet och säkerställa en enhetlig, effektiv och konsekvent verksamhet i fråga om Europas yttre förbindelser”, sade statsminister Rinne.

När det gäller unionens klimatarbete konstaterade statsminister Rinne och premiärminister Michel att målet är att vid Europeiska rådets decembermöte färdigställa planen för EU:s långsiktiga klimatstrategi och mål om klimatneutralitet 2050.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Back to top