Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Statsminister Marin deltar i Europeiska rådets möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.10.2021 9.15 | Publicerad på svenska 20.10.2021 kl. 10.58
Pressmeddelande 601/2021

Statsminister Sanna Marin deltar i Europeiska rådets möte i Bryssel den 21 och 22 oktober.

Teman för mötet är EU:s coronaåtgärder, digital omställning, energipriser, migration och handelspolitik. När det gäller yttre förbindelser ska Europeiska rådet behandla bland annat toppmötet inom det östliga partnerskapet, Asem-toppmötet och COP26-mötet om klimatförändringar i Glasgow.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231 

Back to top