Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta 13.8.2020

Government Communications Department 13.8.2020 13.15
Tiedote 513/2020

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 13.8.2020 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

Back to top