Skip to content
Government and ministries
Media

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta 17.9.2020

Government Communications Department 17.9.2020 13.19
Tiedote 583/2020

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Valiokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

Back to top