Skip to content
Government and ministries
Media

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmässä esillä valiokuntakuulemiset sekä hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta

Ministry of DefenceMinistry of Finance 20.5.2020 12.41
Tiedote
Sininen käytävä.

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmän kymmenennessä kokouksessa ma 18.5. käsiteltiin puolustus- ja hallintovaliokuntien kuulemista hankkeesta. Kuulemisia käytiin ensimmäisen kerran 14.5. ja ne jatkuivat molemmissa valiokunnissa 19.5.

Kokouksessa hyväksyttiin esitys hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden 2021 alkaen asiakaskokemuksen, varautumisen ja toimitilakustannusten osalta. Seurannan mahdollistavat toimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 aikana. Edellä mainitun lisäksi hanketoimisto valmistelee 2-3 konsernitason tavoitetta hankkeen hyötyjen arvioimiseksi, jotka esitellään ohjausryhmälle.

Hanketoimisto valmistelee kuvauksen hankkeen työskentelymallista syksylle 2020. Kuvauksessa huomioidaan muutostarpeet työskentelymallille, mikäli hallituksen esitys hyväksytään suunnitellussa aikataulussa. Työskentelymallin kuvausta käsitellään kesäkuun ohjausryhmässä 15.6.

Lisätietoja:

hankejohtaja Lasse Koponen, valtiovarainministeriö, p. 050 421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi

hankepäällikkö Ilkka Koponen, valtiovarainministeriö, p. 050 436 1909, ilkka.koponen(at)vm.fi

kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö, p. 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Back to top