Skip to content
Government and ministries
Media

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta työssä käsittelevä seminaari

3.4.2009 8.17
Uutinen N5-56351

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Työhyvinvointifoorumi järjesti 3.4.2009 Tasa-arvo ja monimuotoisuus työssä -seminaarin. Tilaisuudessa käsiteltiin työpaikkojen esteettömyyttä sekä monikulttuurisuutta yhteiskunnan ja koulujen haasteena.

"Työpaikoilla on tehty suunnitelmia ja toimenpiteitä monimuotoisuuden edistämiseksi toistaiseksi liian vähän", totesi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen seminaarissa. "Sen sijaan tasa-arvosuunnitelmia on tehty ilahduttavan paljon. Se on hyvä suunta työhyvinvoinnin edistämisessä. Tasa-arvosuunnitelmiin on myös otettu mukaan monimuotoisuutta edistäviä tekijöitä, kuten ikäjohtamisen käytäntöjä ja työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä joustomahdollisuuksia."

"Kun työoloja kehitetään esteettömyyden näkökulmasta, yhä useammalla on mahdollisuus osallistua tasavertaisesti työelämään", totesi dosentti Nina Nevala Työterveyslaitokselta. "Työpaikan esteettömyyden kehittäminen on osa kaikille soveltuvan yhteiskunnan rakentamista. Se tarkoittaa laadukasta suunnittelua, jolloin työpaikoillakin ympäristöt, tietokoneohjelmat, palvelut ja työvälineet ovat kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä."

"Työpaikat voisivat tulevaisuudessa toimia aktiivisesti monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden edistämisen kenttänä. Haasteet tulisi kohdata realistisesti, rohkeasti ja avoimesti puhuen aivan kuten jo monissa oppilaitoksissa tehdään", arvioi dosentti Mirja Talibi Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]
professori Kaisa Kauppinen, Työterveyslaitos, [email protected]

Back to top