Government and ministries Media
Menu

Klimatförändringen kräver nya lösningar i den arktiska regionen

Jord- och skogsbruksministerietUtrikesministeriet 20.8.2018 10.23 | Publicerad på svenska 23.8.2018 kl. 18.42
Pressmeddelande

Den 10–11 september 2018 ordnar jord- och skogsbruksministeriet det internationella forumet Arctic Resilience i Rovaniemi där man söker nya lösningar på hur resiliensen i Arktis, det vill säga motståndskraften och anpassningsförmågan hos de arktiska ekologiska systemen, ska stärkas, hur väder- och klimatrisker ska hanteras samt hur man ska anpassa sig till klimatförändringen. Evenemanget, som ordnas i samarbete med utrikesministeriet och Arktiska rådets sekretariat, är en del av Arktiska rådets program under Finlands ordförandeskap.

Den accelererande klimatförändringen har större konsekvenser för den arktiska regionen än för andra regioner och riskerar att bli en hård prövning för regionens känsliga natur och näringarna som utövas på dess villkor. Att anpassa sig till förändringen kräver ett intensivt samarbete mellan forskare, myndigheter, företag och regionens invånare. Man måste ta till sig ett nytt, klimatsäkrat tänkesätt. Till exempel meteorologiska och hydrologiska system för observationer, system för översvämningsvarningar och dammsäkerhet måste utvecklas ytterligare.

”Nya, effektiva anpassningsåtgärder måste utvecklas snabbt. Det viktigaste här är att öka forskningen och kompetensen. Utbildning och utveckling har en framträdande roll på forumet. Det primära målet med evenemanget är att dela information och erfarenheter om de bästa praktiska lösningarna. En välfungerande praxis för att sammanjämka olika mål är till exempel den dialogprocess om användningen av naturresurser som Forststyrelsen har startat med lokala aktörer”, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

”Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 och har under sin period förbundit sig att främja åtgärder för att stärka den arktiska regionens klimathållbarhet. Samtidigt bemödar sig Finland om att främja genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 även inom den arktiska regionen, säger ordföranden för Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling Pekka Shemeikka vid utrikesministeriet.

Vid forumet talar bland annat generaldirektören för Meteorologiska institutet Juhani Damski, professorn och experten på resiliens Sverker Sörlin från Kungliga Tekniska högskolan i Sverige samt avdelningschef Gunn-Britt Retter från Samerådet. I forumet deltar Arktiska rådets medlemsländer och företrädare för urfolken samt medlemmar i rådets arbetsgrupper och observatörsmedlemmar. Företrädare för lokala arktiska samarbetspartner deltar också.

Företrädare för medierna är välkomna att lyssna till presentationerna den första seminariedagen måndagen den 10 september. Anmäl dig senast tisdagen den 4 september på adressen [email protected].

Du kan följa forumet på Twitter med hashtaggen #arcticresilience.

Programmet för forumet Arctic Resilience (in English) 
Talarna på forumet (in English) 

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2184, [email protected]
Saara Lilja-Rothsten, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2060, [email protected]
Pekka Shemeikka, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 0295 351 944, [email protected]

Arktinen puheenjohtajuus EU och internationella frågor Klimatförändring Natur och klimat
Back to top