Skip to content
Government and ministries
Media

Lukiokoulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle yhteinen osasto OKM:ön

Ministry of Education and Culture
24.10.2019 13.29
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriöön perustetaan uusi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto. Muutoksen myötä nykyinen ammatillisen koulutuksen osaston nimi muuttuu lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osastoksi. Samalla nykyinen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston nimi muutetaan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoksi.

Hallitusohjelmaan sisältyy oppivelvollisuusiän laajentaminen, joka koskee yhteisesti koko toista astetta, lukio- ja ammatillista koulutusta. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista yhdistää lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevat asiat yhden uuden osaston alle. Lisäksi uuden osaston perustamisella vahvistetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksia.

Uusi osasto aloittaa 1.11.2019.

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä esittelymuistio

Education General education Vocational education and training
Back to top