Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Finlands vetenskapspris till professor Heli Jantunen

Undervisnings- och kulturministeriet 17.6.2019 13.40
Pressmeddelande
Pristagaren Heli Jantunen
Kuva: Juha Sarkkinen

Finlands vetenskapspris 2019 går till professor Heli Jantunen vid Uleåborgs universitet. Priset beviljas av undervisnings- och kulturministeriet på förslag av Finlands Akademi. Priset delades av forsknings- och kulturminister Annika Saarikko under Vetenskapsforumet måndagen den 17 juni.

Finlands vetenskapspris utdelas vartannat år som erkänsla för framstående vetenskaplig forskning. Priset utdelas till en forskare eller forskargrupp som arbetar i Finland. Prissumman uppgår i år till 100 000 euro. Vetenskapspriset beviljades för första gången 1997 och utdelades i år för tolfte gången i samband med Finlands vetenskapsforum.

-Högre utbildning och forskning skapar ny kompetens och innovationer. Genom högre utbildning och forskning kan vi också utnyttja information som producerats globalt. Nya öppna verksamhetsmodeller och utnyttjandet av digitaliseringen inverkar på ett betydande sätt på utbildning, forskning och på hur man producerar information. Universitetens och yrkeshögskolornas verksamhetsfält blir allt mer internationellt och konkurrensutsatt, påminner forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, som delade ut priset.

Korkeakoulutus ja tutkimus luovat uutta osaamista ja innovaatioita. Ne auttavat myös hyödyntämään globaalisti tuotettua tietoa. Uudet avoimet toimintatavat ja digitalisaation hyödyntäminen vaikuttavat merkittävällä tavalla koulutukseen, tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintakentästä tulee entistä kansainvälisempi ja kilpaillumpi, muistuttaa palkinnon jakanut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.


Prismotivering (på finska):

Professori Heli Jantunen (s. 1958) väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2001 Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolla. 1980-luvulla suoritettujen monipuolisten maisteriopintojen jälkeen hän siirtyi 10 vuodeksi teollisuuteen, mistä palasi 2004 Oulun yliopistoon. Hän toimi ensin ryhmänjohtajana Infotech Oulussa, kunnes hänet nimitettiin 2006 professoriksi teknisen fysiikan osastolle ja 2008 nykyiseen tehtäväänsä Mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtajaksi. Heli Jantusen uralla tiede, sovellukset ja elinkeinoelämä kohtaavat innovatiivisella ja vaikuttavalla tavalla.

Heli Jantunen tunnetaan kansainvälisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Hän keskittyy elektroniikan valmistusmenetelmiin sekä uusien radiotaajuus- ja anturisovelluksien ja elektroniikan sovelluksien kehittämiseen. Jantusen ryhmässä kehitetyllä menetelmällä keraamikomponentteja kyetään aiemmasta poiketen valmistamaan huoneenlämmössä ja yhdistämään lämpöherkkiin elektroniikan puolijohde- ja polymeerimateriaaleihin.

Professori Jantusen tutkimus on kansainvälisesti verkottunutta, tieteellisesti korkealaatuista ja merkittävää. Hän on julkaissut 228 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, joihin on viitattu yli 5900 kertaa (Google Scholar 28.9.2018). Jantunen on ohjannut 14 väitöskirjaa ja lisäksi ollut kuudessa väitöstyössä toisena ohjaajana. Maisteritutkintoja hän on ohjannut yli 70. Parhaillaan hänellä on yli 30 maisteri-ja tohtoriohjattavaa. Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä hän on toiminut 23 kertaa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Britanniassakin.

Heli Jantusen tutkimus on saanut merkittävää ulkopuolista rahoitusta, kuten erittäin kilpaillun Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n Advanced Grant -rahoituksen 2012, ERC Proof of Concept - rahoitukset 2015 ja 2018, sekä yli 30 muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian, Tekesin ja EU:n puiteohjelmien rahoittamaa hanketta. Jantunen on myös mukana vuonna 2018 aloittaneessa Langattomien verkkoteknologioiden kehittämiseen keskittyvässä 6Genesis -lippulaivassa.

Heli Jantunen on tehnyt yhteistyötä yli 40 teollisuuskumppanin kanssa ja hänellä on peräti 76 patenttia.

Professori Jantusen saamista lukuisista huomionosoituksista ja luottamustoimista mainittakoon¨ruotsalaisen Linköpingin yliopiston myöntämä tekniikan kunniatohtorin arvo vuonna 2014, taiwanilaisen National Taipei University of Technology -yliopiston kunniaprofessuuri 2017 - 2019, Teknillisten tieteiden akatemian jäsenyys 2013-, Word Academy of Ceramics -akatemian jäsenyys 2013-, maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) puheenjohtajuus 2013 -2018 sekä Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäsenyys 2010 - 2015. Kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin hänet on kutsuttu luennoijaksi tai session puheenjohtajaksi 45 kertaa.


Upplysningar:

- Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30247
- Anne Heinänen, konsultativt vetenskapsråd, Finlands Akademi, tfn 029 533 5021

- - - - -

Professor Heli Jantunen vill föra fram sin forskning genom två av sina forskare.

I videon berättar Mikko Nelo och Tuomo Siponkoski om tillverkningen av elkeramiska produkter och hur nya idéer kan födas då en ingenjör och en kemist kombinerar sitt kunnande. Med den metod som Jantunen utvecklat kan man tillverka elkeramer till och med i rumstemperatur. Videon är på finska med engelskspråkig textning.

Bilder från tillställningen kan laddas ner efter kl. 18 idag. Fotograf: Kari Likonen.


 

.

Annika Saarikko Forskning
Back to top