Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuet jaettu

Ministry of Education and Culture 9.7.2020 13.56
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja verkkopalveluiden sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea myönnettiin yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Svensk Presstjänst Ab sai 365 000 euron avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Förlags Ab Sydvästkusten 60 000 euron avustuksen Åbo Underrättelser -nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Lapin Kansa/Kaleva365 Oy 45 000 euron avustuksen pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja välillisiin kustannuksiin, Understödsföreningen för Nya Östis rf 20 000 euron avustuksen Nya Östis -lehden toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen sekä Vaasa Insider Oy Ab 10 000 euron avustuksen markkinointi- ja opintomatkakustannuksiin.

Tukea voi saada valtakunnallisilla vähemmistökielillä eli saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistavaan sanomalehteen ja verkkojulkaisuun sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tukemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös sellaisten saamen- tai karjalankielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Lisätietoja: hallitusneuvos Satu Paasilehto, p. 0295 330 240

Back to top