Government and ministries Media
Menu

Minister Lindström diskuterar fintech-export med Hong Kongs minister för finansiella tjänster

Arbets- och näringsministeriet 14.4.2016 13.30
Nyhet

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström träffar Hong Kongs minister för finansiella tjänster KC Chan i Helsingfors den 15 april 2016. Syftet med mötet är att stärka samarbetet mellan Finland och Hong Kong inom finansbranschen.

Ministrarna diskuterar möjligheterna för den finländska finansteknikbranschen (fintech) i Hong Kong. I Hong Kong finns efterfrågan på och finansiering för branschen, och regionen är intresserad av nya innovationer, ny teknik och kunnande från Finland. Den grupp som är här på besök är särskilt intresserad av digitala fakturerings- och betaltjänster, där Finland är en föregångare.

– Finland å sin sida behöver marknader, snabb internationalisering och tillväxt för sina företag inom fintech-branschen, så ett eventuellt samarbete skulle gynna båda parterna, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Finpro ordnar ett rundabordssamtal för minister Chan på temat finansteknik. I Chans program ingår dessutom besök hos bland annat finansministeriet och Finlands Bank.

Som en fortsättning på fintech-samarbetet kommer en delegation från Hong Kong att besöka evenemanget SLUSH i höst. Hong Kong är också intresserat av det finländska digitala kunnandet inom leveranskedjor och logistiktjänster.

Ytterligare upplysningar:

Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4915

Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8254

Back to top