Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

EUR 210 million loan to Finnfund for improving the position of women and girls and for climate projects

Ministry for Foreign Affairs 8.10.2019 10.21
Press release

The Finnish Government will grant Finnfund a loan of EUR 210 million for further investment in climate projects in developing countries and for strengthening the position of women and girls. Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari made the decision about the loan, which is part of the Ministry’s development policy investments.

Finnfund is Finland's national development financier, which promotes sustainable development in developing countries by investing in responsible and profitable businesses operating in them.

Finnfund will invest half of the loan in businesses that strengthen the economic independence of women in developing countries or provide services that are important to girls and women. The other half of the investments will be directed to climate change mitigation and to improving developing countries’ ability to adapt to climate change. Investments will include the production and increased use of renewable energy, energy efficiency, sustainable agriculture and agriculture-enhancing projects that help poor people living in developing countries adapt to climate change.

“Achieving the UN Sustainable Development Goals requires substantial private investments in climate action, equality work, and the creation of jobs with fair working conditions. In this work, too, Finland intends to play a bigger role than its size would suggest. I consider it important that we emphasise the position of women and climate action also when making investments,” says Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari.

“Finnfund is one of the smallest and most agile European development financiers. We have quickly shifted our priorities to Africa and to the poorest countries in general. We were also among the first to join the G7 initiative to strengthen the position of women. The new government loan will enable us to continue implementing our strategy,” says Jaakko Kangasniemi, CEO of Finnfund.

The loan to be granted to Finnfund will contribute to the Government Programme's objective to attract private funding and corporate involvement in sustainable development investments in developing countries. The loan period is 40 years, of which the first 10 years will be instalment-free. After that, the loan will be repaid in equal instalments. The interest rate on the loan will be 0.5%.

Since 2016, the Ministry for Foreign Affairs has used loan-based and investment-based development finance appropriations, so-called development policy investments. They differ from conventional grant-based development cooperation funding in that they have a predetermined amount of anticipated return and reflow. The loan of EUR 210 million to Finnfund will be granted from the 2018 and 2019 appropriation for development policy investments.

 

Inquiries:

Ministry for Foreign Affairs: Max von Bonsdorff, Director, Unit for Development Finance and Private Sector Cooperation, tel. +35850 344 1014 and Tiina Vainio, Special Adviser to Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari, tel. +358 50 524 6559

Finnfund: Pasi Rajala, Communications Director, tel. +358 400 464 393

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) on Suomen kansallinen kehitysrahoittaja, joka edistää kehitysmaiden kestävää kehitystä investoimalla niissä toimiviin vastuullisiin ja menestyviin yrityksiin.

Finnfund sijoittaa puolet lainasta yrityksiin, jotka vahvistavat kehitysmaiden naisten taloudellista itsenäisyyttä tai tuottavat tytöille ja naisille tärkeitä palveluja. Toinen puoli investoinneista kohdistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kehitysmaiden kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen. Investointikohteina ovat muun muassa uusiutuvan energian tuotanto ja sen käytön lisääminen, energiatehokkuus, kestävä metsätalous sekä maataloutta tehostavat hankkeet, jotka auttavat kehitysmaissa asuvia köyhiä ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mittavia yksityisiä investointeja kehittyvien maiden ilmastotoimiin ja tasa-arvon edistämiseen sekä työpaikkojen luomiseen, joiden työehdot ovat reilut. Suomi aikoo olla kokoaan suurempi vaikuttaja myös tässä työssä. Itselleni on tärkeää, että painotamme myös investoinneissa naisten asemaa ja ilmastotoimia”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Finnfund on yksi pienimmistä mutta myös ketterimmistä eurooppalaisista kehitysrahoittajista. Olemme nopeasti siirtäneet painopisteemme Afrikkaan ja ylipäätään köyhimpiin maihin. Liityimme myös ensimmäisten joukossa G7-maiden aloitteeseen, jolla vahvistetaan naisten asemaa. Valtion uusi laina antaa meille mahdollisuuden jatkaa strategiamme toteuttamista”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Finnfundille myönnettävä laina edistää hallitusohjelman tavoitetta saada mukaan yksityistä rahoitusta ja yrityksiä kehitysmaiden kestävän kehityksen investointeihin. Laina-aika on 40 vuotta, josta ensimmäiset 10 vuotta ovat lyhennysvapaita. Lainan takaisinmaksu tapahtuu sen jälkeen tasaerissä. Lainan korko on 0,5 prosenttia.

Ulkoministeriöllä on ollut vuodesta 2016 käytössään laina- ja sijoitusmuotoinen kehitysrahoitusmääräraha, niin sanottu finanssisijoitus. Se poikkeaa tavanomaisesta lahjamuotoisesta kehitysyhteistyörahoituksesta siten, että sille on ennalta asetettu tuotto- ja palaumaodote. Finnfundille myönnettävä 210 miljoonan euron laina myönnetään vuoden 2018 ja 2019 finanssisijoitusmäärärahasta.

 

Lisätietoja:

Ulkoministeriö: Max von Bonsdorff, kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, puh. 050 344 1014 ja Tiina Vainio, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin erityisavustaja, puh. 050 524 6559

Finnfund: Pasi Rajala, viestintäjohtaja, puh. 0400 464 393

Back to top