Skip to content
Government and ministries
Media

Kom med och påverka – mötet med intressentgrupperna om trafiksäkerhetsstrategin direktsänds på nätet

Kommunikationsministeriet
29.7.2021 14.25 | Publicerad på svenska 29.7.2021 kl. 16.50
Pressmeddelande

Den 10 augusti 2021 kl. 13-15 ordnar kommunikationsministeriet ett möte för intressentgrupperna. Mötet handlar om beredningen av trafiksäkerhetsstrategin. Mötet är för inbjudna deltagare men det går att följa mötet i direktsändning. Även andra än de som inbjudits till mötet kan kommentera och ställa frågor under mötet.

Kommunikationsministeriet bereder just nu en ny trafiksäkerhetsstrategi. Visionen är att alla trafikformer före 2050 ska vara så säkra att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken.

Strategiutkastet har utarbetats i brett förvaltningsövergripande samarbete med berörda parter i trafikbranschen. Utkastet är just nu på remiss.

Mötet öppnas av kommunikationsminister Timo Harakka. Vid mötet berättar direktören för säkerhetsenheten Elina Immonen om trafiksäkerhetsstrategin och beredningen av den. Vid mötet hörs också inlägg från företrädare för Polisstyrelsen, Finlands Sjöräddningssällskap rf och Transport- och kommunikationsverket.

Mötet är en del av konferensen om Europas framtid där alla EU-medborgare är välkomna att delta i diskussionerna och skapa en vision om en gemensam framtid. 

Kom med och hör om var beredningen av trafiksäkerhetsstrategin står just nu, vad målet är och varför. Säg din åsikt och berätta om din vision om säker trafik.

Välkommen att följa mötet med intressentgrupperna via nätet

Mötet med intressentgrupperna om trafiksäkerhetsstrategin direktsänds på nätet. Sändningen är kl. 13.00-15.00 på ministeriets YouTube-kanal.

En mötesinspelning med undertexter kommer senare att finnas på samma adress.

I anslutning till direktsändningen på nätet finns ett diskussionsforum som är öppet för alla. Man kan också delta i diskussionen på sociala medier med hashtaggarna #liikenneturvallisuustrategia, #SinunTulevaisuutesi och #EuroopanTulevaisuus.

Det är också möjligt att påverka beredningen av strategiutkastet genom att ge ett remissvar i tjänsten Utlåtande.fi. Remisstiden för trafiksäkerhetsstrategin går ut den 13 augusti 2021.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av strategin som tjänstemannaarbete tillsammans med intressentgrupperna. Syftet är att ett statsrådets principbeslut om strategin ska fattas senast vid slutet av det här året.

Mer information:

Lasse Heliste, planerare, tfn 050570 9945

Pressmeddelande 8.6.2021: Ny övergripande trafiksäkerhetsstrategi på remiss
Bloggen Impulssi 31.3.2021: Riskikäyttäytymisen ehkäiseminen avainasemassa nuorten liikenneturvallisuudessa (Förhindrande av riskbeteende är centralt i trafiksäkerheten för unga) (på finska)
Bloggen Impulssi 8.6.2021: Avoin yhteistyö ja tekemisen meininki - liikenneturvallisuusstrategian valmistelun kulmakivet (Hörnstenarna i beredningen av trafiksäkerhetsstrategin - öppet samarbete och ett gott arbete) (på finska)
Bloggen Impulssi 17.6.2021: Teknologia tuo turvallisuutta liikenteeseen (Teknologi skapar säkerhet i trafiken) (på finska)
Bloggen Impulssi 7.7.2021: Turvallinen liikennekäyttäytyminen vaatii sekä pelisääntöjä että oikeaa asennetta (Säkert trafikbeteende kräver både spelregler och rätt inställning) (på finska)
Bloggen Impulssi 12.7.2021: Tietoon perustuva päätöksenteko ja lainsäädäntö edistävät liikenneturvallisuutta (Beslutsfattande och lagstiftning baserade på kunskap främjar trafiksäkerhet) (på finska)
Kommunikationsministeriet, YouTube: Webbsändningen från mötet om trafiksäkerhetsstrategin med intressentgrupperna den 10 augusti 2021 kl. 13-15.
Utlåtande.fi: Kommunikationsministeriets begäran om utlåtanden om utkastet till trafiksäkerhetsstrategi (VN/13615/2019)
Statsrådets projektportal: Trafiksäkerhetsstrategin (LVM054:00/2019)
Europeiska kommissionen Konferensen om Europas framtid

 
Back to top