Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Försvarsminister Kaikkonen på officiellt besök till Frankrike

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2021 15.30 | Publicerad på svenska 4.10.2021 kl. 15.40
Pressmeddelande
Försvarsminister Antti Kaikkonen avlägger ett officiellt besök i Frankrike den 5-6 oktober 2021. Under besöket träffar minister Kaikkonen Frankrikes försvarsminister Florence Parly. Ministrarna ska diskutera aktuella frågor som rör det bilaterala och europeiska försvarssamarbetet, krishanteringen och säkerhetsläget i Europa.
Onsdagen den 6 oktober 2021 öppnar minister Kaikkonen evenemanget Finnish-French Track 1.5 Det är fråga om en samarbetsform som infördes 2018 där man behandlar frågor som gäller Europas säkerhet och försvar. Till evenemanget inbjuds förutom försvars- och utrikesförvaltningarna också medlemmar i bägge ländernas parlament samt experter från tankesmedjor, forskningsinstitut och universitet.

Ytterligare information om besöket ges av Samuli Puhakka, specialsakkunnig, tfn 0295 140 089.


Back to top