Skip to content
Government and ministries
Media

Pääministeri Juha Sipilä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan johtoon

Ympäristöministeriö 1.10.2015 13.51
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään asettanut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudessa kokoonpanossa. Toimikunnan puheenjohtajana aloittaa pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Toimikunnan pääsihteerinä aloittaa 1.10. neuvotteleva virkamies Annika Lindblom ympäristöministeriöstä.

Toimikunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä tulevina vuosina tulee olemaan osallistuminen uuden YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ja sen tavoitteiden kansallisen toimeenpanon seurantaan ja arviointiin. Suomi toteuttaa toimintaohjelmaa mm. toimikunnan luomalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella, jossa eri tahot elinkeinoelämästä kansalaisjärjestöihin ja julkishallintoon osallistuvat tekemällä oman tavoitteellisen toimenpidesitoumuksensa. Mukana kestävää kehitystä edistämässä on jo yli 160 suomalaisyritystä, järjestöä, ministeriötä ja koulua. Sitoumusten toteumista mitataan, arvioidaan ja seurataan järjestelmällisesti.

Toimikunnan laajempana tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteita kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon, kannustaa ja tukea eri toimijoita kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

"Kestävän kehityksen painoarvo ja välttämättömyys kasvaa maailmassamme ja kotimaan politiikassa, siksi pidän toimikunnan työtä tärkeänä ja puheenjohtajuutta mieluisana tehtävänä. Viime perjantaina YK:ssa sovittu globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma antaa meille hyvät raamit kehittää myös kotimaan toimintaamme. Yhä keskinäisriippuvaisemmassa maailmassa eläminen edellyttää uutta ajattelua, jossa ihmisoikeuksien, köyhyyden, eriarvoisuuden, ilmastonmuutoksen, ympäristöongelmien sekä rauhan ja turvallisuuden kysymyksiä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Laaja-alainen kestävän kehityksen toimikunta on erinomainen foorumi näiden kysymysten käsittelyyn", pääministeri Juha Sipilä sanoo.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ovat mukana hallituksen ja ministeriöiden, eduskunnan, Saamelaiskäräjien, Ahvenanmaan, kuntien ja alueiden, elinkeinoelämän, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, kirkon, tieteen ja tutkimuksen, Kansaneläkelaitoksen sekä koulutuksen ja kasvatuksen edustajia. Toimikunnan käytännön työstä vastaa valtioneuvoston kansliaan siirtyvä pääsihteeristö sekä eri hallinnonaloista koostuva laajapohjainen verkostosihteeristö. Sitran isännöimä tieteellinen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli tukee toimikunnan työtä.

Lisätietoja

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom, ympäristöministeriö, p. 0295 250 163, [email protected]

Ympäristöministerin erityisavustaja Anne Kettunen, p. 046 923 5169, [email protected]

Back to top