Skip to content
Government and ministries
Media

Statsminister Juha Sipilä ordförande för Finlands kommission för hållbar utveckling

Miljöministeriet 1.10.2015 13.51
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt Finlands kommission för hållbar utveckling i ny sammansättning Ordförande för kommissionen är statsminister Juha Sipilä och vice ordförande jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Generalsekreterare för kommissionen är fr.o.m. den 1 oktober Annika Lindblom, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Ett av kommissionens viktigaste uppdrag de kommande åren är att delta i uppföljningen och utvärderingen av det nationella genomförandet av FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling och av målen i programmet. Finland genomför handlingsprogrammet bl.a. genom det samhälleliga åtagande för hållbar utveckling som kommissionen skapat. I det samhälleliga åtagandet deltar olika aktörer, allt från näringslivet till frivilligorganisationer och den offentliga förvaltningen, genom att ingå egna målinriktade åtgärdsåtaganden. Fler än 160 finska företag, organisationer, ministerier och skolor har redan gått med i arbetet för hållbar utveckling. Resultatet av åtagandena mäts, bedöms och följs upp systematiskt.

Kommissionen har som vidare mål att inkludera målen för hållbar utveckling i allt politiskt beslutsfattande, uppmuntra och stödja olika aktörer i arbetet för hållbar utveckling samt delta aktivt i det internationella samarbetet.

"Vikten och nödvändigheten av hållbar utveckling ökar i vår värld och i inrikespolitiken, och därför ser jag kommissionens arbete som viktigt och ordförandeskapet som en angenäm uppgift. Det handlingsprogram för hållbar utveckling som det avtalades om i FN i fredags ger oss goda ramar för utvecklandet av verksamheten även här i vårt eget land. Att leva i en värld där alla blir allt mer beroende av varandra förutsätter ett nytt sätt att tänka, där frågor som gäller mänskliga rättigheter, fattigdom, ojämlikhet, klimatförändring, miljöproblem samt fred och säkerhet bör betraktas på ett helhetsbetonat sätt. Kommissionen för hållbar utveckling med sin breda sammansättning är ett utmärkt forum för att behandla dessa frågor", säger Juha Sipilä.

I Finlands kommission för hållbar utveckling finns representanter för regeringen och ministerierna, riksdagen, Sametinget, Åland, kommuner och regioner, näringslivet, fackförbund, frivilligorganisationer, kyrkan, utbildningen, vetenskapen och forskningen samt Folkpensionsanstalten. Ansvaret för kommissionens praktiska arbete ligger hos generalsekretariatet, som ska överföras till statsrådets kansli, och ett brett sammansatt nätverkssekretariat med representanter från olika förvaltningsområden. En expertpanel för hållbar utveckling, som Sitra är värd för, stöder kommissionens arbete.

Mer information

Annika Lindblom, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, miljöministeriet, tfn 0295 250 163, [email protected]

Anne Kettunen, miljöministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 51 69, [email protected]

Back to top