Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Regeringen beslutade om genomförandet av det strukturpolitiska programmet

Government Communications Department 29.11.2013 16.06
Pressmeddelande 516/2013

Regeringen har vid sina överläggningar på Ständerhuset den 29 november beslutat om genomförandet av det strukturpolitiska programmet. Utöver regeringens beslut offentliggör statsrådets kansli även förslaget till genomförande av programmet från den ledningsgrupp som samordnade beredningen av det (Hetemäkis arbetsgrupp) samt bakgrundsmaterialet från beredningsarbetet.

Back to top