Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Sanna Marin vald till ny statsminister

10.12.2019 14.31

Riksdagen har valt Sanna Marin till statsminister i det självständiga Finlands 76:e regering. Härnäst beviljar republikens president Sauli Niinistö ministrarna i Antti Rinnes regering avsked och utnämner den nya regeringens ministrar. Därefter samlas den nya regeringen till statsrådets konstituerande sammanträde för att besluta om bland annat ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare samt om medlemmarna i ministerutskotten.

Back to top