Skip to content
Government and ministries
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2109 Työelämän tietosuojalakiin muutoksia

14.3.2019 15.22
Ministry of Economic Affairs and Employment

Lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (ns. työelämän tietosuojalaki) tehdään tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen tietosuojasääntelyn muutoksista johtuvat muutokset. Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia tai täsmentäviä. Laissa täsmennetään myös sitä, että työnantaja voi kerätä työntekijän tietoja ilman hänen suostumustaan vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa. Työelämän tietosuojalain muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.
Istunnon aineisto

Back to top