Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen talade i telefon med Rysslands vice premiärminister Kozak

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2016 18.40 | Publicerad på svenska 19.10.2016 kl. 18.50
Pressmeddelande

Pressmeddelande 196/2016
19.10.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och Rysslands vice premiärminister Dmitrij Kozak förde ett samtal per telefon om handeln mellan Finland och Ryssland, om affärslivets villkor och arbetet i den ekonomiska samarbetskommissionen. Den ekonomiska samarbetskommissionen för Finlands och Rysslands regeringar håller sitt följande möte i Moskva i november 2016.

”Trots att handelutbytet mellan länderna minskat verkar över 400 finländska företag i Ryssland. Vi har också en mängd exportföretag vars verksamhetsförutsättningar vi bör stödja. Här har den ekonomiska samarbetskommissionen en viktig uppgift”, säger minister Mykkänen.

Samarbetskommissionen sammanträdde senast år 2013 och ordförandena träffades i S:t Petersburg i mars 2016. Under samarbetskommissionen verkar 15 sektorvisa arbetsgrupper och nio regionala arbetsgrupper vars verksamhet pågått utan uppehåll.

EU:s sanktioner mot Ryssland är fortfarande i kraft och det finns inga grunder för att lyfta dem.

”På samarbetskommissionens agenda står ärenden som inte berörs av sanktionerna och där en dialog mellan grannländerna är nödvändig. Vi konstaterade att det nu finns orsak för hela samarbetskommissionen att samlas och sköta våra praktiska ekonomiska relationer inom de gränser som sanktionerna tillåter”, berättar minister Mykkänen.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Johanna Lukkarila, ambassadråd, Rysslandsenheten, östavdelningen, tfn 050 411 5402

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Back to top