Skip to content
Government and ministries
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ehkäistään monin keinoin

19.12.2019 16.57
Ministry of the Interior

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmasta vuosille 2019-2023. Ohjelman tavoitteena on muun muassa vähentää ekstremististä väkivaltaa ja sen uhkaa yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle sekä edistää yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden perustuslaillisten oikeuksien toteutumista.
Istunnon päätösaineisto

Back to top