Helsingfors är Finlands förslag till placeringsort för Europeiska läkemedelsmyndigheten

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.7.2017 14.30 | Publicerad på svenska 6.7.2017 kl. 15.38
Pressmeddelande 334/2017

EU-ministerutskottet fattade den 6 juli i ett skriftligt förfarande beslut om att Finland ska ansöka om att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) placeras i Helsingfors.

Ett av de kriterier som fastställts för placeringsorten är tillgänglighet. Detta innebär att placeringsorten ska ha flygförbindelser till alla EU-medlemsstaters huvudstäder, interkontinentala flygförbindelser och tillräcklig hotellkapacitet för konferensgäster. I kriterierna ingår också krav på internationella och flerspråkiga skolor för barnen till personalen. Bland annat av dessa orsaker är Helsingfors Finlands förslag till placeringsort för läkemedelsmyndigheten. Ansökan om läkemedelsmyndigheten bereds i nära samarbete med Helsingfors stad.

Beslut om de nya placeringsorterna fattas genom röstning i samband med allmänna rådets möte i november 2017.

EU-ministerutskottet: Finland vill ha Europeiska läkemedelsmyndigheten (pressmeddelande 17.3)

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, statsrådets kansli, Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338 och Sari Vuorinen, överinspektör, tfn 0295 163 261, social- och hälsovårdsministeriet