Statsminister Sipilä träffar EU:s höga representant i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.10.2018 16.24 | Publicerad på svenska 9.10.2018 kl. 10.37
Pressmeddelande 463/2018

Statsminister Juha Sipilä och EU:s höga representant Federica Mogherini träffas i Helsingfors onsdagen den 10 oktober 2018 för att diskutera aktuella EU-ärenden.

Viktiga frågor på agendan är utvecklandet av EU:s försvar, främjandet av samarbetet för att bekämpa hybridhot, migrationen och Finlands förberedelser för EU-ordförandeskapet, som inleds i juli 2019.

Höga representanten Mogherini kommer till Finland för att ta emot titeln hedersdoktor vid Tammerfors universitet.

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli