Hoitokäytännöillä voidaan yhtenäistää palveluiden saatavuutta Suomessa

19.9.2014 8.47
Uutinen N5-65126

Hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi on tehty paljon viimeisen parin vuosikymmenen aikana, mutta suhteelliset alueelliset erot maassamme eivät ole muuttuneet. OECD:n tuoreen selvityksen mukaan alueelliset erot terveydenhuollossa ovat huolestuttavan suuria. Terveyspalvelujen saanti on tänään suurilta osin kiinni siitä, missä päin maata ihminen asuu. OECD kehottaakin jäsenmaitaan kiinnittämään erityistä huomiota sekä terveysjärjestelmien tehokkuuteen että oikeudenmukaisuuteen.

Suomessa Käypä hoito -suositukset, yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit ja hoitotakuu mahdollistaisivat nykyistä yhtenäisemmän terveydenhuollon. Niiden toimeenpanossa olisi kuitenkin vielä paljon tehtävää, jotta hoitokäytännöt yhtenäistyisivät eri alueilla.

Askelia tilanteen korjaamiseksi on jo otettu, sillä alueellisia eroja sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuudessa pyritään kaventamaan nyt sote-uudistuksen avulla. Lähtökohtana on lähipalveluiden turvaaminen. Uudistuksella yhtenäistetään palveluiden saatavuutta koko maan alueella.

Tällä hetkellä alueelliset erot viittaavat OECD:n mukaan siihen, että tietyillä alueilla annetaan tarpeetonta hoitoa palveluiden ylisuuren tarjonnan seurauksena. Samanaikaisesti toisilla alueilla näyttäisi raportin mukaan olevan täyttämättömiä hoitotarpeita.

Yhtenä syynä erilaisiin palveluihin ovat erot sairastavuudessa. Esimerkiksi Itä-Suomessa tehdään paljon sydäntoimenpiteitä, mutta toisaalta siellä myös sairastetaan muuta maata enemmän sydänsairauksia. Kaikissa tilanteissa hoitokäytäntöjen vaihtelua eri alueilla ei voi kuitenkaan selittää pelkästään sairastavuudella ja lääketieteellisillä tekijöillä.

Alueellisiin eroihin olisi syytä puuttua entistä enemmän ennaltaehkäisyn keinoin eikä sydäntoimenpiteitä lisäämällä.


Lisätietoja

lääkintöneuvos Timo Keistinen, STM, p. 0295 163 385

tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL, p. 029 524 7256

verkkouutiset