Regeringsprogrammet är lastat med löften

27.6.2011 9.08
Nyhet N5-57967

Kanslichef Kari Välimäki ser många goda mål för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i det nya regeringsprogrammet. Kärnfrågorna är kommun- och servicestrukturreformen och en förlängning av arbetskarriärerna. "Jag hoppas att riktlinjerna för kommun- och servicestrukturreformen färdigställs före utgången av detta år", kommenterar Välimäki regeringsprogrammet.

"Men det är ont om pengar", påminner Välimäki. "Vi saknar en spak med vilken allt förändras till ett annat läge. Det viktigaste är att det finns arbete här i Finland och människorna orkar arbeta. På det sättet ökar vi kakan och därmed finns det något att fördela."

Ta itu med social utslagning och fattigdom

Regeringen har för avsikt att starta ett handlingsprogram för att minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem. I början av nästa år höjs grunddagpenningen i utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet med ett hundra euro i månaden och utkomstskyddets grunddel med sex procent. Dessutom förbättras utkomststödet för ensamförsörjare.

Välimäki är mycket nöjd med att den nya regeringen lovar att förbättra levnadsvillkoren för dem som har det sämst ställt och satsar på att förebygga att de unga slås ut. Det har reserverats 250 miljoner euro för att höja nivån på grundskyddet. Beskattningen stöder målet att personer med låga inkomster ska få kvar mer i handen än tidigare.

Att regeringen förbundit sig att bekämpa den grå ekonomin rensar upp för hederligt företagande.

Reformering av strukturerna

Att garantera social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet och trygga finansieringen kräver enligt Välimäki en omfattande reformering av servicestrukturen. Denna utlovas nu när regeringen tänker driva igenom kommun- och servicestrukturreformen.

"Det är en ytterst politisk fråga hur man åstadkommer en struktur som baserar sig på starka baskommuner. Det blir intressant att se vilka metoder regeringen använder för att genomföra kommun- och servicestrukturreformen", konstaterar Välimäki.

Under statsrådets kanslis ledning har man formulerat målet att regeringsprogrammen ska vara strategiska dokument.

"Det är förståeligt att flerpartiregeringen tvingades att utarbeta ett mer detaljerat program. Här finns nu ett par punkter som är utmanande. I till exempel kommun- och servicestrukturreformen borde man låta samtliga klossar röra sig så att de kan fogas samman", säger Välimäki.

En ovanlig budgetprocess pågår vid ministerierna, och nedskärningarna på 60 miljoner euro inom statsförvaltningen har ännu inte riktats.

"Förvaltningen har avgränsats och skurits ned redan under flera regeringar. Jag är bekymrad över hur tjänstemännen ska orka. Vi har inte just någon reservpersonal som kunde vikariera under till exempel sjukledigheter", säger Välimäki.

Igång med en rivstart

Efter sommarlovet går tjänstemännen med ministrarna åter igenom de frågor man kommit överens om i regeringsprogrammet, och beredningen och genomförandet fördelas över hela regeringsperioden.

"Man måste ha tålamod för att avlastningen inte ska ske på samma gång över hela bredden. Vissa av regeringsprogrammets delar är brådskande. Social- och hälsovårdsministeriet måste omedelbart inleda arbetet med att höja de avtalade socialförmånerna från ingången av året", säger Välimäki.

Välimäki hoppas även att biobankslagen kommer igång med en rivstart. Lagförslaget förföll i den föregående riksdagen då det inte hann behandlas.

Beredningen av en lag om äldreservice befinner sig ännu i startrutan: "Hur förenas den med totalreformen av socialvårdslagen? Vad ska skrivas in i lagen? Hur mycket kostar de i lagen föreskrivna åtgärderna? Vem betalar - och vem är gammal?", funderar Välimäki.

Redaktör: Irma Heiskanen-Haarala