Sosiaalinen kestävyys taloudellisen kestävyyden rinnalle

28.1.2011 7.05
Uutinen N5-57176

Sosiaali- ja terveyspolitiikan uusi strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 on valmistunut. Kestävällä pohjalla oleva yhteiskunta edellyttää taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kaikki kolme ovat tärkeitä, jotta tulevaisuuden Suomessa voidaan hyvin. Ilman sosiaalista näkökulmaa puhe taloudellisesta kestävyysvajeesta jää ontoksi, kirjoittaa kansliapäällikkö Kari Välimäki.

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia jäseniään reilusti, vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tukee terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa tarvittavan turvan ja palvelut.

Tavoitteenamme on, että Suomi on vuonna 2020 sosiaalisesti kestävä ja elinvoimainen yhteiskunta. Ihmisten yhdenvertaisuus, henkinen ja aineellinen hyvinvointi sekä sukupuolten tasa-arvo edistävät yhteiskunnan tasapainoista kehitystä. Sosiaalisen kestävyyden ehtona on toimiva sosiaaliturva, joka sisältää toimeentuloturvan, sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevän toiminnan, työsuojelun sekä tasa-arvon. Oikein mitoitettuna ne ovat yhteiskunnan vahvuus. Suomen erinomainen sijoitus kansainvälissä vertailuissa todistaa tämän. Sosiaaliturvaa tarvitaan. Se on koko yhteiskuntaa koossa pitävä voima.

Strategiset valinnat

Strategiassamme on kolme päälinjausta: hyvinvoinnille vahva perusta, kaikille mahdollisuus hyvinvointiin ja elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta. Kyse on yksinkertaistaen siitä, että hyvinvoinnin kakkua on kasvatettava, ja se on jaettava oikeudenmukaisesti.  Lisäksi kaikkien on saatava elää, asua ja tehdä työtä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Ensimmäisen linjauksen painotuksia ovat terveyden ja hyvinvoinnin tärkeys kaikessa päätöksenteossa, työn merkitys, elämän eri osa-alueiden tasapaino ja sosiaaliturvan rahoituksen kestävyys. Toinen linjaus korostaa oikeudenmukaisuutta, kansalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, palvelujen uudistamisen asiakaskeskeisyyttä sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kolmas linjaus nostaa keskiöön elinympäristön elinkelpoisuuden ja yhteiskunnan toimivuuden erityistilanteissa. Jokaisen sukupolven olisi jätettävä ympäristö seuraavalle vähintään samassa kunnossa kuin he itse sen aikanaan saivat.  

Kestävät tulokset syntyvät yhdessä

Uusien valintojen ohella painotamme toimeenpanoa. Se edellyttää laajaa eri sektoreiden yhteistyötä, kansainvälistä vaikuttamista, tiedon merkitystä päätöksenteon pohjana sekä vaikuttavaa viestintää. Linjausten toteutumista aiomme seurata indikaattoreilla. 

Strategiamme valmisteltiin laajalla yhteistyöllä. Yhdessä hallitusohjelman kanssa se muodostaa toimintamme selkänojan. Tarjoamme strategiamme linjaukset myös tulevien poliittisten valintojen taustaksi. Hyvinvointi ei synny pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon voimin. Hakeudumme entistä enemmän yhteistyöhön muiden kanssa. Yksin toimimalla ei saada kestäviä tuloksia.      

Kari Välimäki