Finland-Kina: gemensamt temaår för vintersport inleddes

Undervisnings- och kulturministeriet 10.1.2019 10.00
Pressmeddelande

Finland och Kina utsåg 2019 till gemensamt temaår för vintersport när ländernas presidenter möttes våren 2017. Finland är det första land som Kina avtalat om ett vintersportsamarbete med i form av ett gemensamt temaår. Temaåret samt förberedelserna för vinter-OS i Peking 2022 antas öka intresset för Finlands kunnande inom vintersport.

Enligt minister Terho är temaåret ett utmärkt tillfälle för Finland att främja såväl vårt  kunnande inom som de kommersiella aspekterna på vintersport. - Eftersom Finland är det första land som Kina ingått detta slags vintersportsamarbete med, kommer det att ge oss betydande synlighet och konkurrensfördelar jämfört med andra vintersportländer inför vinter-OS och de Paraolympiska vinterspelen i Peking 2022.  Finland kan erbjuda kunnande och möjligheter särskilt gällande träning, uppförande av vintersportanläggningar, idrottsteknologi och framställning av idrottsredskap samt inom skolgymnastiken, säger minister Terho.

Programmet under temaåret fördelar sig på fyra teman: 1) utbildning och träning 2) hållbar utveckling och likvärdighet 3) resor och turism 4) tävlings- och elitidrott

Idrottsminister Sampo Terho reser till Peking för att följa med öppningsceremonin för temaåret den 15 januari 2019. Avslutningsceremonin ska firas i Rovaniemi i december.

Temaåret kommer att bestå av över 60 evenemang, med flera höjdpunkter i form av bland annat firandet av det kinesiska nyåret i Finland i februari, den s.k. Women’s Month, dvs. april, då Finland är värd för damernas ishockey-VM och VM i synkroniserad konståkning, samt Helsinki Education Week som ordnas i Helsingfors i november, det idrottsteknologiska evenemanget SMASH samt GoExpo Winter. Vid World Winter Sports Expo i Peking 2019 kommer Finland att vara ”Country of Honour” och får visa upp sitt kunnande på vintersportens olika områden.  

Utöver temaåret har Business Finland byggt upp tillväxtprogrammet för vintersport Winter Sport Cluster som ska utveckla de finska företagens samarbets- och exportmöjligheter med sikte på vinter-OS och de Paraolympiska vinterspelen i Peking 2022.   

Besök på hög nivå har fått fart på samarbetet

Under president Xi Jinpings statsbesök i Finland i april 2017 kom Finlands och Kinas presidenter överens om det bilaterala temaåret för vintersport 2019. För att gå vidare med temaåret grundade Finland och Kina under minister Sampo Terhos besök i Peking och Harbin i mars 2018 en arbetsgrupp med ansvar för det gemensamma programmet.

Temaåret förverkligas i form av ett samarbete där bland annat flera ministerier, städer, Finlands Olympiska kommitté, Finlands Paralympiska Kommitté, grenförbund och idrottsutbildningscenter deltar.

Mer information:
- Toni Ahva, specialmedarbetare (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 02953 30340
- Tiina Kivisaari, direktör (ansvarsområdet för idrott ), undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30178