Suomen kolmas Naiset, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelma julkaistiin

PuolustusministeriöSisäministeriöUlkoministeriö 13.4.2018 13.49
Uutinen
UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngzuka Kuva: Marko Huttunen

Suomen uusi kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus – toimintaohjelma julkaistiin perjantaina 13. huhtikuuta. Toimintaohjelma on Suomen kolmas ja kattaa vuodet 2018–2021. Toimintaohjelman tavoitteena on, että Suomi toimii tuloksellisesti pysyvän rauhan aikaansaamiseksi naisten osallistumista vahvistamalla.

Kansallinen toimintaohjelma perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus". Päätöslauselman ja sitä seuranneiden täydentävien päätöslauselmien päätavoitteina on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä lisätä merkittävästi naisten turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi myös miesten ja poikien erityistarpeet tulisi ottaa huomioon.

Uusi kansallinen toimintaohjelma perustuu edellisistä ohjelmista saatuihin kokemuksiin. Toimintaohjelmalla tavoitellaan konkreettista edistymistä neljässä päätavoitteessa:

1. Naisten merkityksellisen osallistumisen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen vahvistaminen rauhanvälityksessä, rauhanprosesseissa ja siirtymäprosesseissa

2. Naisten merkityksellisen osallistumisen vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa

3. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen turvallisuussektorilla ja kriisinhallinnassa

4. Naisten ja tyttöjen suojelun ja oikeuksien toteutumisen ja tarpeisiin vastaamisen vahvistumista kriiseissä

Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy ja maahanmuutto mukaan toimintaohjelmaan

Toimintaohjelman julkaisutilaisuudessa puhunut ulkoministeri Timo Soini nosti puheenvuorossaan esiin Suomen hyvän edistymisen useilla toimintaohjelman sektoreilla, muun muassa rauhanvälityksessä ja kriisinhallinnassa. Suomi on ensimmäisten maiden joukossa lisännyt uuteen toimintaohjelmaansa väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn sekä maahanmuuton. Ministeri korosti yhteiskunnan eri osapuolten sisällyttämistä vuoropuheluun. Naisten rooli kestävän rauhan aikaansaamisessa on tärkeä.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngzuka kiitti Suomea strategisesta kumppanuudesta agendan ajamisessa. Mlambo-Ngzuka totesi naisten osallistumisen rauhanprosesseihin ja turvallisuussektorin toimintaan tuottavan tehokkaampia vastauksia kriiseihin ja pysyvämpiä rauhanprosesseja.

Suomi on vahvasti sitoutunut 1325-agendaan. Toimintaohjelma on aikaisempien vuosien tavoin laadittu poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Toimintaohjelmaa ovat olleet laatimassa ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusvoimat, Kriisinhallintakeskus CMC Finland, Maahanmuuttovirasto, lukuisat kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitosten asiantuntijat. Ohjelman toimeenpanoa arvioidaan ja seurataan järjestelmällisesti.

Toimintaohjelman julkistamistilaisuuden tallenteen löydät täältä.

Naiset, rauha ja turvallisuus - Suomen kansallinen toimintaohjelma 2018-2021

Lisätietoja:

SM: erityisasiantuntija Vesa Kotilainen (Kansainvälisten asioiden yksikkö, siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet), p. 0295 488 251 [email protected]

UM: 1325 kansallinen koordinaattori Ann-Sofie Stude (YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö), p. 0295 350 639, [email protected]

PLM: apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (Puolustuspoliittinen osasto), p. 0295 140 310, [email protected]