FI EN

Ulkoministeri Soinin puhe turvallisuusneuvoston avoimessa keskustelussa

Ulkoasiainministeriö 1.10.2015 12.27
Puhe

YK:n 70. yleiskokouksen korkean tason viikko: Ulkoasiainministeri Timo Soinin puhe turvallisuusneuvoston avoimessa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevassa keskustelutilaisuudessa: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan konfliktien ratkaiseminen ja terrorismiuhan torjuminen alueella, 30.9.2015.

(muutosvarauksin)

Elämme maailmassa, jossa keskinäisriippuvuus jatkuvasti lisääntyy. Yhdessä maassa ilmenevät turvallisuushaasteet vaikuttavat meihin kaikkiin. Viime kädessä vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä on turvallisuusneuvostolla. Mutta meidän kaikkien kuuluu luonnollisesti vastata sekä vanhoihin että uusiin turvallisuushaasteisiin. Toimimattomuus ei ole vaihtoehto.

Tänä päivänä tilanne on monissa osissa Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa kestämätön. Haluan kiittää YK:ta sen rauhanvälityspyrkimyksistä alueen kriisien yhteydessä ja annan YK:lle vahvan tukeni. YK:n erityislähettiläiden ja -edustajien työtä konfliktien ratkaisun hyväksi arvostetaan suuresti. 

Meidän tulisi keskittyä ensisijaisesti konfliktien perimmäisiin syihin.

Miljoonat nuoret ihmiset ovat vailla työtä ja ilman tulevaisuudennäkymiä. Tämä voi johtaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen syrjäytymiseen. Terroristijärjestöt käyttävät valitettavasti tyytymättömyyttä ja syrjäytymistä omaksi edukseen. Demokratia, ihmisoikeudet ja osallistava talouskehitys ovat vakaiden yhteiskuntien luomisen peruselementtejä.

Avainsana on osallistaminen. Yhteiskunnan koko potentiaalin hyödyntäminen on olennaista erityisesti silloin, kun käsitellään vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia. Haluan korostaa naisten täysimääräisen osallistumisen merkitystä päätöksenteossa. Uskon vakaasti, että kestävän rauhan saavuttamiseksi tarvitaan sekä miesten että naisten tasavertaista osallistumista.

Lisäksi uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat usein merkittäviä ja vaikutusvaltaisia paikallisyhteisöjen edustajia rauhaan ja rauhanvälitykseen liittyvissä kysymyksissä. Suomi on tukenut uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston perustamista. Tämä verkosto kokoaa yhteen uskonnollisia ja perinteisiä johtajia, niin miehiä kuin naisia, ponnistelemaan rauhan hyväksi konfliktialueilla. 

Taistelussa terroristiryhmiä, kuten ISILiä vastaan tarvitaan myös määrätietoisia toimenpiteitä. Samalla meidän on varmistettava, että kaikissa toimenpiteissä terrorismin torjumiseksi noudatetaan kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat ihmisoikeuksia, pakolaisia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattaminen ovat keskeisiä asioita terrorismin vastaisessa taistelussa.

Lopuksi, konfliktit eivät koskaan esiinny tyhjiössä. Asekaupan rooli – oli se laillista tai laitonta – on myös tärkeä asia. Suomi tukee edelleen vahvasti asekauppasopimusta. Kehotan kaikkia maita liittymään ATT-sopimukseen.