FI SV EN

Regeringsförhandlingarna 2015

Hallitusneuvotteluinfo Valtioneuvoston juhlahuoneistossa 25.5.2015.Regeringsförhandlingarna våren 2015 fördes på ett nytt sätt. Målet var ett strategiskt regeringsprogram, och för förhandlingarna utarbetades under ledning av regeringssonderaren Juha Sipilä  ett schema enligt vilket man framskred. Informationen om hur förhandlingarna framskred var mer öppen än tidigare: totalt 50 korta meddelanden eller presskonferenser gavs om förhandlingarna, och centrala delar av regeringsprogrammet offentliggjordes genast när de blivit klara.

Regeringsförhandlingarnas första dag, fredagen den 8 maj, enades Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet om en gemensam lägesbild för ekonomin och om arbetsprocessen. Som grund för regeringsprogrammet godkändes den bedömning som finansministeriet presenterade i mars.
FM:s tjänstemannarapport om utgångsläget för finanspolitiken 19.3.2015 

Regeringsförhandlingarnas arbetsgrupper för EU-politiken, invandringspolitiken samt utrikes- och säkerhetspolitiken blev färdiga med sitt arbete onsdagen den 13 maj. Juha Sipilä, som ledde regeringsförhandlingarna, presenterade vid dagens presskonferens som strategiarbetets halvtidsresultat även ett första utkast till vision och till strategiska mål för de närmaste tio åren. Arbetet fortsatte med att fastställa regeringsperiodens prioriteringar och spetsprojekt slogs fast i arbetsgrupperna.

Vid regeringsförhandlingarna nåddes onsdagen den 27 maj ett förhandlingsresultat om den nya regeringens program och fördelningen av ministerposterna. Material, nyheter och bilder från regeringsförhandlingarna finns samlat på webbsidorna Regeringsförhandlingarna 2015.
Regeringsförhandlingarna 2015 

Regeringens nya strategimodell förbereddes inom projektet för utveckling av statens styrsystem (OHRA).
Projektet för utveckling av statens styrsystem