OHRA – the project to reform the Government’s steering framework
FI SV EN

För regeringen föreslås en ny modell för strategiskt beslutsfattande

För den kommande regeringsperioden utarbetade projektet för utveckling av statens styrsystem i januari 2015 ett antal rekommendationer med syftet att förbättra den samhälleliga effekten av regeringens åtgärder. Avsikten med den nya verksamhetsmodellen är att säkerställa att de frågor som regeringen anser att är viktiga kan genomföras. Den nya regering som ska väljas efter riksdagsvalet våren 2015 beslutar om den tar rekommendationerna i bruk.

Projektet för utveckling av statens styrsystem granskade statens styrning på en övergripande nivå och utvecklade en modell där styrningen av innehåll och resurser effektivt samordnas och växelverkan mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen intensifieras. De fyra största partierna har deltagit i beredningen och förslaget har diskuterats igenom med samtliga riksdagspartier. Statssekreteraren vid statsrådets kansli Olli-Pekka Heinonen, som leder reformen, har konstaterat att det finns ett omfattande samförstånd och en gemensam vision i saken.

Ett centralt förslag är att man efter riksdagsvalet våren 2015 ska utarbeta regeringsprogrammet på ett nytt sätt. Regeringens strategi består av regeringsprogrammet som drar upp ritktlinjerna och regeringens handlingsplan som preciserar metoderna.

För att konkretisera rekommendationerna från projektet för utveckling av statens styrsystem har trafik- och kommunminister Paula Risikko tillsatt ett genomförandeprojekt, vars arbete fortsätter över regeringsskiftet, till utgången av juni 2015.

Ytterligare information

Enhetschef Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181, [email protected]
Specialsakkunnig Jouni Varanka, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177, [email protected]
Finansråd Katju Holkeri, finansministeriet, tfn 0295 530 087, [email protected]
Konsultativ tjänsteman Johanna Nurmi, finansministeriet, tfn 0295 530 171, [email protected]