Skip to content
Government and ministries
Media

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

National Transport System Plan

LVM018:00/2019 Development

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan vuosille 2021-2032 siten, että siitä voidaan päättää keväällä 2021. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Project status

Basic information In progress

Project number LVM018:00/2019

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 17.6.2019 – 30.4.2021

Date of appointment 17.6.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Dynamic and thriving Finland

Strategiset kokonaisuudet Transport network development

Action Drawing up a national 12-year transport system plan

Contact person
Hanna Perälä, liikenneneuvos
tel. 0503050037
[email protected]

Goals and results

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 asti ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevat tavoitteet. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman.

Summary

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan vuosille 2021-2032 siten, että siitä voidaan päättää keväällä 2021. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Starting points

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista ohjaavat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettu laki sekä valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta, joka perustui suunnitelman valmisteluprosessia pohtineen parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. Valtioneuvosto päättää suunnitelmasta antaessaan sen selontekona eduskunnalle.