Liikenneturvallisuusstrategia

Liikenneturvallisuusstrategia

LVM054:00/2019 Development

Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia tulee olemaan pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Liikenneturvallisuusstrategia valmistellaan laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä.

Project status

Basic information In progress

Project number LVM054:00/2019

Case numbers VN/13615/2019

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 1.12.2019 – 31.12.2022

Date of appointment 19.11.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Dynamic and thriving Finland

Strategiset kokonaisuudet Transport network development

Action Preparing a government resolution on traffic safety

Contact person
Sofia Johansson, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 090
[email protected]

Goals and results

Strategian valmistelussa määritetään tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi tehokkaat ja vaikuttavat keinot, joiden avulla liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa kaikissa liikennemuodoissa. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kokonaisvaltaisesti ja luoda edellytyksiä liikenteen turvalliseen kehitykseen tulevaisuudessa, ottaen erityisesti huomioon liikenteen digitalisaation ja automatisaation sekä liikennekäyttäytymisen. Strategian lisäksi valmistellaan toimenpideohjelma, jotta strategiassa asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

Summary

Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia tulee olemaan pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Liikenneturvallisuusstrategia valmistellaan laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä.

Starting points

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillisiä ja aineellisia menetyksiä. Liikenneturvallisuusstrategia toimisi liikenneturvallisuussuunnitelmana liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja välttämiseksi. Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Tieliikenteen osalta tämä tavoite kytkeytyy erityisesti EU:n nollavisioon, jonka päämääränä on vähentää tieliikennekuolemien määrä nollaan. Strategian taustalla on pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta. Hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan liikenneturvallisuuden periaatepäätös ohjaamaan EU:n tavoitteeseen pääsemistä.