Rahapelifoorumi

SM007:00/2004 Development

Rahapelifoorumin tehtävänä on valmistella kansallisen rahapelipolitiikan linjaukset ottamalla huomioon rahapelitoiminnan kansainvälistymisen vaikutukset ja rahapelitoimintaan kytkeytyvät sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Rahapelifoorumi käsittelee myös muuhun arpajaistoimintaan, rahankeräyksiin ja viihdelaitetoimintaan liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä.

Basic information Completed

Project number SM007:00/2004

Case numbers

Set by Ministry of the Interior

Term/schedule 16.4.2004 – 31.12.2007

Date of appointment 16.4.2004

Summary

Rahapelifoorumin tehtävänä on valmistella kansallisen rahapelipolitiikan linjaukset ottamalla huomioon rahapelitoiminnan kansainvälistymisen vaikutukset ja rahapelitoimintaan kytkeytyvät sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Rahapelifoorumi käsittelee myös muuhun arpajaistoimintaan, rahankeräyksiin ja viihdelaitetoimintaan liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä.

Starting points

Eduskunta liitti arpajaislain (1047/2001) hyväksymistä koskevaan kirjelmäänsä (EK 23/2001 vp) lausuman, jonka mukaan eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että arpajaisten toimeenpanon yhteiskunnallisia vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että arpajaislain toimeenpanon valvonta muodostetaan organisaatioltaan yhtenäiseksi ja resursseiltaan riittäväksi sekä että samalla järjestetään valvontaorganisaation yhteyteen ainakin arpajaisten toimeenpanon arviointia suorittava esimerkiksi neuvottelukunta –tyyppinen elin, jonka tehtäväala olisi laajempi kuin silloisen tavara-arpajaislautakunnan. Samalla eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että uuden lainsäädännön toimivuutta seurataan tavara-arpajaisten ja bingopelien osalta sekä muutoinkin yleishyödyllisten yhteisöjen, muun muassa urheiluseurojen, varainhankinnan kannalta ja ryhdytään tarvittaessa seurannan edellyttämiin lainvalmistelutoimenpiteisiin. Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan myös siitä, että selvitetään erikseen sähköisissä verkoissa harjoitettavan arpajaistoiminnan sekä kansallista että kansainvälistä, uutta arpajaislainsäädäntöä täydentävää sääntelytarvetta ja mahdollisuuksia.

Sisäasiainministeriö asetti 18.10.2002 Arpajais- ja rahankeräysasioiden neuvottelukunnan 1.11.2002 – 31.10.2005 väliseksi toimikaudeksi. Neuvottelukunnan toiminta päättyy Rahapelifoorumin toimikauden alkaessa.