Smart Borders

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) edellyttämät säädösmuutokset

SM040:00/2019 Statute drafting

Hankkeessa valmistellaan rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset.

Basic information In progress

Project number SM040:00/2019

Set by Ministry of the Interior

Term/schedule 1.11.2019 – 30.6.2022

Date of appointment 1.11.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Law drafting

HE rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 18.1.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  37/2021
  41/2021
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksen tarkoituksena on tehdä rajanylitysjärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Esitys annettaneen täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä.

Minister in chargeSisäministeri Ohisalo

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 421 608
[email protected]

Goals and results

Hankkeessa valmistellaan rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset. Asetukset edellyttävät muutoksia rajavartiolakiin (578/2005), henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin (639/2019), henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin (616/2019), henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin (650/2019) ja ulkomaalaislakiin (301/2004).

Työryhmä valmistelee esityksensä hallituksen esityksen muotoon.

Summary

Hankkeessa valmistellaan rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset.

Starting points

Rajanylitystietojärjestelmää koskeva asetus (EU) 2017/2226 tuli voimaan 29.12.2017. EES-järjestelmän tarkoituksena on rekisteröidä sähköisesti jäsenvaltioiden alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot sekä maahantulo- ja maastalähtöajat ja -paikat ja laskea heidän sallitun oleskelunsa kesto. Järjestelmän käyttö aloitetaan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.

Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamista koskeva asetus (EU) 2018/1240 tuli voimaan 9.10.2018. ETIAS-järjestelmä on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jonka avulla pyritään selvittämään ennakolta Schengenin rajasäännöstössä määriteltyjen maahantuloedellytysten täyttymistä, tehostamaan rajatarkastuksia ja tukemaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Järjestelmän käyttö aloitetaan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.

Additional information

Read more