Hallituksen esitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

LVM027:00/2021 Statute drafting

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista.

Basic information Completed

Project number LVM027:00/2021

Case numbers VN/10498/2021

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 7.4.2021 – 31.10.2021

Date of appointment 7.4.2021

Law drafting

HE laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 19.8.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 35/2021
  Original estimated week of presentation 36/2021
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 130/2021

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista.

Minister in chargeMinister of Transport and Communications Harakka

Legislative plan for autumn session 2021

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa.

Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävää vaihtamista. Direktiiviin ei sisälly velvoitetta kansallisten tietullien perustamiselle, joten hankkeessa ei tarkasteltaisi niiden perustamista.

Summary

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista.

Starting points

Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetulla lailla (21/2014) on pantu kansallisesti täytäntöön sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY sekä eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä tehty Euroopan komission päätös 2009/750/EY.

Edellä mainitut EU-säädökset on kumottu uudella direktiivillä 2019/520. Jäsenvaltioiden on tehtävä direktiivin edellyttämät täytäntöönpanotoimet 19.10.2021 mennessä. Uusi direktiivi on tarkoitus panna täytäntöön kansallisesti muuttamalla sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annettua lakia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.