Finnish Space Situational Awareness Center

LVM035:00/2022 Development

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa
ministeriöiden yhteinen käsitys Suomen kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisen
ja toiminnan etenemisestä vuosina 2023–2035. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022–
31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Basic information Completed

Project number LVM035:00/2022

Case numbers VN/24841/2022

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 1.10.2022 – 31.5.2023

Date of appointment

Goals and results

Ohjausryhmän työn tavoitteena on muodostaa ministeriöiden yhteinen käsitys kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisesta ja toiminnan vaiheittaisesta etenemisestä vuosina 2023–2030.

Ohjausryhmän tulee valmistella ja luovuttaa raporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle 31.3.2023 mennessä.

Summary

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa
ministeriöiden yhteinen käsitys Suomen kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisen
ja toiminnan etenemisestä vuosina 2023–2035. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022–
31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Starting points

Ohjausryhmän tehtävänä on selvittää kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamiseen liittyviä asia-, aikataulu- ja hallinnonalojen vastuukysymyksiä. Selvitettäviä asiakysymyksiä ovat muun muassa Avaruustilannekeskuksen perustamisen mahdolliset lainsäädäntövaikutukset, rahoitus- ja talousarviovaikutukset, keskuksen tehtävänkuva, ohjaus- ja hallintomalli sekä keskuksen juridinen asema ja keskuksen operointimalli sekä sen toiminnan edellyttämät henkilöstövaikutukset ja tekniset ratkaisut.

Ohjausryhmän perustamisella ei ole vaikutuksia ministeriöiden hallinnonalojen vastuukysymyksiin. Jokainen ministeriö vastaa Avaruustilannekeskuksen perustamisessa oman hallinnonalansa valmistelutyöstä ja sen ohjauksesta.