Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksyminen (IMO-yleissopimuksen muutos) ja voimaansaattaminen

LVM041:00/2022 Development

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä sekä saattaa voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa.

Basic information In progress

Project number LVM041:00/2022

Case numbers VN/30165/2022

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 22.11.2022 –

Date of appointment 22.11.2022

Contact person
Tiina Ranne, Hallitusneuvos
tel. +358 295 342 036
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, IMO-yleissopimuksen muutokset.

Päätöslauselmalla IMO:n yleissopimusta muutetaan IMO:n neuvoston kokoonpanon ja neuvoston kauden pituuden osalta. Neuvoston jäsenmäärä kasvaa 40 jäsenestä 52 jäseneen ja neuvoston kausi pidennetään kahden vuodesta neljään vuoteen. Lisäksi kaikista YK:n virallisista kielistä tulee yleissopimuksen todistusvoimaisia kieliä.

Summary

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä sekä saattaa voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa.

Starting points

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta.