Hallituksen esitys ilmailulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LVM052:00/2020 Statute drafting

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Project status

Basic information Completed

Project number LVM052:00/2020

Case numbers VN/19615/2020

Set by Ministry of Transport and Communications

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 27.8.2020 – 31.12.2021

Date of appointment 27.8.2020

Law drafting

HE laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 7.9.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 36/2021
  Estimated new week of presentation 42/2021
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 221/2021

Kehitetään ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain ilmailua koskevaa sääntelyä viimeaikaisen EU-sääntelyn edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastellaan keskeisiä ilmailun sääntely- ja toimintaympäristön kehityksestä johtuvia kansallisia sääntelytarpeita. Selvennetään ja tarkennetaan viranomaisten toimivaltuuksia sekä tehdään eräitä lainsäädäntöteknisiä korjauksia.

Minister in chargeMinister of Transport and Communications Harakka

Contact personVeikko Vauhkonen, Ministry of Transport and Communications

Legislative plan for autumn session 2021

Goals and results

Hallituksen esitys ilmailulain muuttamisesta.

Summary

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Starting points

Ilmailu on kansainvälistä toimintaa ja ilmailun turvallisuussääntely on pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla, joiden taustalla ovat kansainväliset turvallisuussuositukset. Ilmailun EU-taustainen sääntely sekä kansainväliset suositukset kehittyvät jatkuvasti. Kansallisella sääntelyllä voidaan pääasiassa täsmentää ja täydentää EU-sääntelyä, ja kansallista liikkumavaraa on vähän.

Hankkeessa hyödynnetään HE 41/2020 vp:n valmistelun aikana liikenne- ja viestintäministeriön tietoon saatettuja keskeisiä kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita. Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä sekä toteuttaa välttämättömiä, keskeisiä ja teknisiä kansallisesta tarpeesta johtuvia muutoksia ja tarkennuksia ilmailusääntelyyn.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.