Tieliikennelain kokonaisuudistus

LVM053:00/2013 Statute drafting

Uudessa tieliikennelaissa säädettäisiin liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältäisi mm. liikennesäännöt ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikennevirhemaksusta säädettäisiin.

Esitys annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017.

Basic information Completed

Project number LVM053:00/2013

Case numbers LVM/417/13/2013

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 1.10.2013 – 31.12.2017

Date of appointment

Law drafting

Government proposal HE 180/2017 Information on parliamentary proceedings

Adopted statute 75/2015

Goals and results

- Tieliikenteen käyttäytymistä koskeva sääntely muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, tieliikennelaiksi
- Liikenneturvallisuuden parantaminen
- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
- Ympäristötavoitteiden tukeminen
- Uuden teknologian ja automatisaation huomioon ottaminen
- Lainsäädäntökokonaisuuden kohorenssin parantaminen, vähemmän sääntelyä
- Rakenteellinen ja sisällöllinen remontti, vähemmän sääntelyä
- Perustuslainmukaisuuden varmistaminen, säädöstason oikeellisuus
- Liikennesääntöjen, liikenteen lievien rikkomusten järjestelmän, liikenteen ohjausjärjestelmän ja ajoneuvojen käyttösäännösten kehittäminen ja mahdollinen uudistaminen
- Raitiovaunut kattavasti lainsäädännön piiriin

Summary

Uudessa tieliikennelaissa säädettäisiin liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältäisi mm. liikennesäännöt ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikennevirhemaksusta säädettäisiin.

Esitys annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017.

Starting points

Tieliikennelakiin (267/1981) ja tieliikenneasetukseen (182/1982) on niiden voimaantulon jälkeen tehty lukuisia muutoksia. Sisältöä on siirretty muihin lakeihin ja alkuperäisiin säännöksiin on tehty lisäyksiä siten, että lainsäädäntö on kokonaisuutena vaikeasti hallittavissa. Säädösten uudistamiselle ja kokonaisuuden kohorenssin parantamiselle on vahvat perustelut.

Additional information