Kansainvälisen majakkaliiton muutos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi

LVM057:00/2021 Statute drafting

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö muuttuu viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi Pariisissa 27.1.2021 tehdyllä yleissopimuksella. Suomen osalta sopimukseen sitoudutaan kaksivaiheisesti lailla ja asetuksella. Laki on vahvistettu 20.12.2022 ja se tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Basic information Completed

Project number LVM057:00/2021

Case numbers VN/16269/2022

Set by Ministry of Transport and Communications

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.9.2021 – 20.12.2022

Date of appointment 14.9.2021

Law drafting

HE kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 38/2022
  Original estimated week of presentation 40/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 146/2022

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Minister in chargeMinister of Transport and Communications Harakka

Legislative plan for autumn session 2022

Goals and results

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti lailla ja asetuksella voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Summary

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö muuttuu viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi Pariisissa 27.1.2021 tehdyllä yleissopimuksella. Suomen osalta sopimukseen sitoudutaan kaksivaiheisesti lailla ja asetuksella. Laki on vahvistettu 20.12.2022 ja se tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Starting points

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.