Government Resolution on reducing greenhouse gas emissions from maritime and inland waterway transport

LVM082:00/2020 Development

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15.1.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Project status

Basic information Completed

Project number LVM082:00/2020

Case numbers VN/26278/2020

Set by Ministry of Transport and Communications

Term/schedule 10.12.2019 – 2.4.2023

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Dynamic and thriving Finland

Strategiset kokonaisuudet Transport network development

Action Drawing up a roadmap for fossil-free transport

Contact person
Eero Hokkanen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 021
[email protected]

Goals and results

Suomi on sitoutunut Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) tavoitteisiin meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi sekä EU:n päästövähennystavoitteisiin. Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomi jatkaa aktiivista työtä merenkulun päästöjen vähentämiseksi niin EU:ssa kuin kansainvälisten järjestöjen kautta. Suomi on ajanut IMO:ssa kansainväliseen merenkulkuun kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja tiukkaa aikataulua päästövähennys-toimien käyttöönottoon, sillä maailmanlaajuiset toimet ovat vaikuttavimpia.

Periaatepäätöksellä on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston yhteinen näkemys meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinoista, kansainvälisen vaikuttamistyön painopisteistä ja päästövähennystavoitteista.

Summary

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15.1.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Starting points

Suomen meri- ja sisävesiliikenteen päästöt eivät ole viime vuosina vähentyneet merkittävästi, ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Periaatepäätösluonnoksessa esitetään useita toimia, joilla helpotetaan siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja polttoaineisiin meriliikenteessä sekä tuetaan olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamista ja uusien vähäpäästöisten alusten kehittämistä. Aluskannan uudistamisen ja nykyisten alusten päästöjä vähentävien teknisten keinojen lisäksi huomiota on kiinnitettävä koko vesiliikennejärjestelmän toimintaan niin, että alusten päästöt vähentyvät sekä vesillä että satamissa.

Additional information