Maakaaren muutostarpeet

OM056:00/2021 Statute drafting

Kiinteistöjä koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat maakaaren voimassaolon aikana osin olennaisesti muuttuneet, minkä johdosta on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Basic information In progress

Project number OM056:00/2021

Case numbers VN/27926/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 3.11.2021 –

Date of appointment 3.11.2021

Law drafting

HE laeiksi maakaaren, kaupanvahvistajista annetun lain ja huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 15/2024
  Estimated new week of presentation 16/2024
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta, kaupanvahvistajista annettua lakia sekä huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia. Muutoksilla pyritään lisäämään kiinteistönvaihdannan ja kiinteistökirjaamisen toimintamahdollisuuksia hallitulla ja ennakoitavalla tavalla. Muutosehdotukset perustuvat lain soveltamisesta saatuihin kokemuksiin. Maakaareen ja huoneistotietojärjestelmästä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi kirjaamisviranomaisen automaattista päätöksentekoa koskevat erityissäännökset, joilla otetaan huomioon kiinteistö- ja huoneistokirjaamiseen liittyvät tarpeet.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Laura Kaivosoja, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 096
[email protected]

Contact person
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Goals and results

Arviomuistiota ja siitä avoimella lausuntokierroksella kerättävää palautetta käytetään mahdollisista tulevista lainvalmisteluhankkeista päättämiseen.

Summary

Kiinteistöjä koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat maakaaren voimassaolon aikana osin olennaisesti muuttuneet, minkä johdosta on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Starting points

Kiinteistönomistuksella, kiinteistönvaihdannalla ja kiinteään omaisuuteen liittyvillä oikeussuhteilla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys.

Read more

Maakaaren muutoksilla sujuvuutta sähköiseen kiinteistökauppaan

Ministry of Justice Press release 5.6.2023 10.10

Työryhmä arvioimaan maakaaren muutostarpeita

Ministry of Justice Press release 26.4.2022 11.29