Parlamentaarinen komitea; asevelvollisuuden kehittäminen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen

PLM004:00/2020 Body

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä 5.3.2020 päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Project status

Basic information In progress

Project number PLM004:00/2020

Case numbers VN/1387/2020

Set by Ministry of Defence

Term/schedule 5.3.2020 – 31.10.2021

Date of appointment 5.3.2020

Type of body Committee

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Defence policy

Action Setting up a parliamentary committee to look into ways to develop general conscription and meet national defence obligations

Contact person
Marikaisa Tiilikainen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Contact person
Satu Ylikorpi, Erityisasiantuntija
[email protected]

Goals and results

Komitea laatii työstään loppuraportin. Loppuraportissa kirjataan tavoitetiloja, jotka on johdettu perustelluista kehittämistarpeista. Tavoitetilat antavat perusteita päätöksenteolle ja edelleen selvityksen jälkeen mahdollisesti laadittavan toimeenpano-ohjelman laatimiselle.

Summary

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä 5.3.2020 päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Starting points

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti on asetettu parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Asettamispäätöksen mukaisesti komitean työn reunaehtoina ovat:
- Yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Kehittäminen tehdään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeista ja sen tulee tuottaa operatiivista lisäarvoa.
- Kehittämisvaihtoehtojen tulee tukea maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja vahvistamista.
- Kehittämisvaihtoehtojen tulee tukea kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista.

Additional information