TOIMI

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus

VNK014:00/2017 Development

Hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Hanke työskentelee järjestelmätasolla.

Project status

Basic information Completed

Project number VNK014:00/2017

Case numbers VNK/1844/05/2017

Set by Prime Minister’s Office

Term/schedule 28.9.2017 – 28.2.2019

Date of appointment 28.9.2017

Goals and results

Hanke valmistelee työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Hanke tukee poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa ja toimeliaisuutta uudistavien näkemysten muodostamisessa.

Uudistuksen tavoitteena on:

- nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen, torjua ja vähentää eriarvoisuutta,

- vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen, sekä

- muuttaa järjestelmää nykyistä selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

Hankkeen toteutuksessa ja tulevaisuuden järjestelmässä hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Summary

Hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Hanke työskentelee järjestelmätasolla.

Starting points

Hanke tekee ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Valmistelu tehdään järjestelmätasoisena.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot
ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat
haasteet.

Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa perustulokokeilun, osallistumistuloselvityksen ja muiden käynnistettävien tutkimusten, laajan
kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin
tuomat mahdollisuudet.

Additional information

Read more

Common key pillars agreed for the social security reform

Prime Minister's Office Press release 25.2.2019 10.30

Common key pillars agreed for the social security reform

Prime Minister's Office Press release 25.2.2019 10.30

Selvityshenkilöitä mukaan perusturvan uudistamiseen

Prime Minister's Office Press release 14.3.2018 9.15

Selvityshenkilöitä mukaan perusturvan uudistamiseen

Prime Minister's Office Press release 14.3.2018 9.15

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistukselle parlamentaarinen seurantaryhmä

Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office Press release 16.11.2017 13.32

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistukselle parlamentaarinen seurantaryhmä

Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office Press release 16.11.2017 13.32

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke käynnistyy

Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office Press release 28.9.2017 14.18

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke käynnistyy

Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office Press release 28.9.2017 14.18