FI SV EN

Ministerutskotten i statsminister Sipiläs regering

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott: utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet, finansutskottet och finanspolitiska ministerutskottet.

Statsministern är ordförande för ministerutskotten.
Ministerutskottens arbete
 

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet bereder viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands externa förbindelser, sådana viktiga ärenden som hänför sig till dessa och gäller den inre säkerheten samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret.

Ministerutskottet sammanträder i praktiken tillsammans med republikens president, varvid sammanträdet kallas utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets och republikens presidents gemensamma möte.

Sammansättning

Statsminister Juha Sipilä, ordförande
Utrikesminister Timo Soini
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen
Försvarsminister Jussi Niinistö
Finansminister Petteri Orpo
Näringsminister Mika Lintilä
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

EU-ministerutskottet

EU-ministerutskottet behandlar aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt och rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi bland annat för de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller.

Sammansättning

Statsminister Juha Sipilä, ordförande
Utrikesminister Timo Soini
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen
Justitieminister Antti Häkkänen
Inrikesminister Kai Mykkänen
Försvarsminister Jussi Niinistö
Finansminister Petteri Orpo
Kommun- och trafikminister Anu Vehviläinen
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Jari Lindström
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Finansutskottet

Finansutskottet bereder ärenden som är av stor ekonomisk betydelse eller som annars fordrar utlåtande av finansutskottet.

Sammansättning

Statsminister Juha Sipilä, ordförande
Finansminister Petteri Orpo
Kommun- och trafikminister Anu Vehviläinen
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho

Finanspolitiska ministerutskottet

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar frågor som gäller den samhällsekonomiska utvecklingen och den allmänna finanspolitiken, huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling och andra ärenden som kräver finanspolitiska åtgärder i den omfattning statsministern förordnar.

Sammansättning

Statsminister Juha Sipilä, ordförande
Inrikesminister Kai Mykkänen
Finansminister Petteri Orpo
Kommun- och trafikminister Anu Vehviläinen
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
Näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Jari Lindström