Government's structural reform 2013-2015

Beredningsorganisation

Den fortsatta beredningen av programmet skedde i grupper bestående av sakkunniga från ministerierna. Arbetet koordinerades av en ledningsgrupp vars ordförande var statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet. Medlemmar i gruppen var statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli, kanslichef Erkki Virtanen från arbets- och näringsministeriet, kanslichef Anita Lehikoinen från undervisnings- och kulturministeriet och överdirektör Jukka Pekkarinen från finansministeriet. Sekreterare för gruppen var finansråd Mikko Spolander från finansministeriet.

Ledningsgruppen ansvarade för att regeringen före utgången av november 2013 har behandlat de åtgärder som listas i strukturreformprogrammet och beslutat om genomförandet av dem. I slutet av november gav ledningsgruppen regeringen en bedömning av de sammantagna konsekvenserna av de åtgärder som det beslutats om. Ledningsgruppen rapporterade om hur arbetet framskrider till finanspolitiska ministerutskottet, som leds av statsministern.

Kommunikation

Reformen berör nästan alla ministerier. I samband med varje politikåtgärd i det strukturpolitiska programmet nämns först det ministerium som är huvudansvarigt för beredningen. Ministerierna informerar på sina egna webbsidor bl.a. om de frågestunder och diskussioner samt beslut som gäller beredningen inom det egna förvaltningsområdet. 

Statsrådets kommunikationsavdelning samordnar informationsförmedlingen om det strukturpolitiska programmet. Regeringens och alla ministeriers informationsmaterial om reformen finns samlade under "tiedotusmateriaalit".
Pressmeddelanden