Government's structural reform 2013-2015
EN FI SV

Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Hallituksen neuvottelu Säätytalossa 29. marraskuuta 2013.Pääministeri Kataisen hallitus päätti neuvottelussaan perjantaina 29. marraskuuta 2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta.

Päätöksentekoa edelsi syksyn 2013 aikana laaja virkamiesvalmistelutyö valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla.


 

Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Päätös liitteineen
Valtiosihteeri Hetemäen kalvoesitys
Talouspolitiikan koordinaattori Pekkarisen kalvoesitys
Tiedotustilaisuus

Valmistelutyötä koordinoineen johtoryhmän (Hetemäen ryhmä) esitys

Esitys ja liitteet 1-6 
Liite 7: ministeriöiden 15.11. toimittamat esitykset ohjelman täytäntöönpanemiseksi

Ministeriöiden Hetemäen ryhmälle 15.11.2013 toimittamat aineistot

Materiaalit ovat valmisteluryhmälle toimitettuja tausta-aineistoja. 15.11. jälkeen tehty valmistelu on muuttanut lähtökohtia, ja siitä syystä on huomioitava, että osa materiaalista on vanhentunutta.

Aineistot sisältävät materiaalia, joka oli luottamuksellista toimitusajankohtana 15.11. Kun hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11. asian käsittely valtioneuvostossa päättyi ja asiaan liittyvä valmistelumateriaali julkistettiin.

Sisäasiainministeriö

Aineisto

Valtiovarainministeriö

Aineisto 1
Aineisto 2
Aineisto 3
Aineisto 4
Aineisto 5
Aineisto 6
Aineisto 7
Aineisto 8
Aineisto 9
Aineisto 10
Aineisto 11
Aineisto 12

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saate
Aineisto

Työ- ja elinkeinoministeriö

Saate
Aineisto 1
Aineisto 2
Aineisto 3
Aineisto 4

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aineisto

Ympäristöministeriö

Aineisto 1
Aineisto 2
Aineisto 3
Aineisto 4
Aineisto 5
Aineisto 6
Aineisto 7

Valtiovarainministeriön asiantuntijoiden arviot ministeriöiden aineistoista

Kaavoitus ja kaupan kilpailu
Kotihoidon tuki
Kuntien tehtävät ja velvoitteet
Pk-yritysten listautumiskynnys
Oppisopimuskoulutus
Palkkatuki
Palvelurakenteet
Vuorotteluvapaa
Kooste arvioista - valtioneuvoston mediapankki