Government's structural reform 2013-2015
FI SV EN

Det strukturpolitiska programmet

Den 29 augusti 2013 under budgetförhandlingarna kom regeringen överens om ett strukturreformprogram för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet. Programmet föregicks av beredningsarbete utfört av en arbetsgrupp under statssekreterare Martti Hetemäkis ledning.

Målet med strukturreformen är att åtgärda det stora hållbarhetsunderskottet i den offentliga servicen och de offentliga förmånerna. Medlen för att uppnå målet är att förbättra sysselsättningen, öka den ekonomiska tillväxten och höja produktiviteten i den offentliga servicen. Reformerna utgör en helhet, som när den genomförs täpper till hållbarhetsgapet.
Strukturpolitisk program